اطلاعات تماس با مطب

اطلاعات تماس با مطب

بیمار گرامی تنها در روز های زوج با شماره های ذیل جهت اخذ نوبت از ساعت 3 عصر تا 7 عصر تماس بگیرید

تلفن مطب 88874981الی 4

همراه 09371050462